Sueza

Music Wonderland

Japanese Blog: https://blog.goo.ne.jp/conny_mizuki

Sueza Ver. Nisei-Tokyo Quartet Live on June 29th 2019

Place: Mandara at Kichijo-ji in Tokyo Japan

Members:

Vocal: Yuuki Yoshino

Piano: Yuusaku Mizuki

Bass: Hideo Yasutake

Drums: Chie Sasagawa

Guitar: Tomoko Harada

Trumpet: Hideo Obata

Trombone: Yasufumi Miyazaki

Flute & Alto Sax: Natsuko Ishikawa

Alto Sax: Junko Kitazawa